quản lý đô thị

Đoàn khảo sát đánh giá công tác quản lý, sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý trật tự xây dựng của Thành ủy Hà Nội làm việc với Quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 27/11/2017 | 05:12

Chiều 22/11/2017, đồng chí Nguyễn Thế Toàn – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, đã dẫn đầu đoàn khảo sát của Thành ủy Hà Nội làm việc với Quận ủy Hai Bà Trưng về công tác quản lý, sử dụng đất; công tác quản lý trật tự xây dựng.

     Tiếp đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng; đồng chí Vũ Đại Phong, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận; đồng chí Cáp Sỹ Phong, UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận, đồng chí Nguyễn Quang Trung, UVTV, Phó Chủ tịch UBND Quận và các đồng chí trưởng các phòng, ngành có liên quan.

     Quận Hai Bà Trưng là một trong những quận nội thành cũ, công tác thiết lập hồ sơ quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận đã được xây dựng qua các thời kỳ và ngày càng được hoàn thiện hơn. Thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, quận Hai Bà Trưng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội « Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô » ; Chỉ thị 09-CT/TU, ngày 01/9/2016 của Thành ủy Hà Nội «Về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hà Nội ». Tính đến ngày 31/10/2017, đã có 35.734/44.049 hồ sơ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Số công trình xây dựng đã kiểm tra là 1528/1528, đạt tỷ lệ 100% ; trong đó có 362 công trình vi phạm trật tự xây dựng, đã xử lý 325 công trình, đang tiếp tục giải quyết với 37 trường hợp còn lại.

     Quận đã kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc khi triển khai, thực hiện công tác quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn quận để báo cáo cấp trên, đề nghị tháo gỡ ; chỉ đạo quyết liệt Đội Thanh tra Xây dựng, UBND các phường, các phòng ban liên quan triển khai thực hiện tốt công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có liên quan đến công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị, điều kiện sinh sống của nhân dân, nâng cao nhận thức pháp luật của người dân trên địa bàn. Tuy nhiên, việc quản lý, chống lấn chiếm đất đai trên địa bàn còn rất khó khăn, phức tạp, chủ yếu là tình trạng lấn chiếm diễn ra đã nhiều năm trước. Việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng có lúc, có nơi chưa được kịp thời. Những địa bàn có dự án thực hiện giải phóng mặt bằng còn phát sinh nhiều vi phạm trật tự xây dựng.

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Toàn – Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, trưởng đoàn khảo sát ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy và chính quyền quận Hai Bà Trưng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quản lý đất đai, trật tự xây dựng; trong công tác giải quyết những tồn đọng, vướng mắc về quản lý, sử dụng đất, quản lý trật tự xây dựng.  Đồng chí cũng đề nghị Quận quan tâm công tác phối hợp, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp, từ đó góp phần đảm bảo ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.          .

                                                                                                                                  Văn phòng Quận ủy