QUY HOẠCH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Triển khai kế hoạch giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Nhà tang lễ Quốc gia
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 8, 9 năm 2021
Công văn số 1700/UBND-TN&MT ngày 04/10/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện lập Kế hoạch sử...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 07 năm 2021
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 06 năm 2021
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 05 năm 2021
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 04 năm 2021
Rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; danh mục...
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 03 năm 2021
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 02 năm 2021
Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hai Bà Trưng
Số liệu cấp phép xây dựng trên địa bàn quận tháng 01 năm 2021
Xử lý các trường hợp nhà đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng trên tuyến đường Vành...
Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hai...
Công bố, công khai việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng
Công tác chuẩn bị lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030
Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng
Kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn quận Hai Bà Trưng