QUY HOẠCH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng
Kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Tổ chức tuyển truyền, vận động tới các tổ chức, đơn vị và nhân dân về phương án dịch chuyển,...
Tình hình cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tháng 01 năm 2019
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU CẤP GPXD TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG THÁNG 12 NĂM 2018
Hoàn thành tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành...
Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí Thư Quận ủy, Trưởng Ban...
Về việc phê duyệt Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020,...
Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, lựa chọn nhà thầu, toán giá gói thầu...
Giấy phép dịch chuyển, chặt hạ cây xanh
Phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị H2-4, tỷ lệ 1/2000
PHẠM VI RANH GIỚI 38 QUY HOẠCH PHÂN KHU TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ TRUNG TÂM
Phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, danh mục thu hồi đất năm 2018 quận Hai Bà Trưng
Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thi Sách kéo dài, đoạn từ phố Hòa Mã đến phố Nguyễn...
V/v triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020
Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thủ đô Hà...
V/v Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận HBT
Kế hoạch triển khai thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Hà Nội
Kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hà Nội trên địa bàn quận...
Hiển thị 1 - 20 trong 27 kết quả.