QUY HOẠCH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN QUY HOẠCH - CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 24/10/2019 | 15:23  | Lượt xem: 396

Ngày 21/10, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 1291/UBND-QLĐT về Kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn quận.

Thực hiện văn bản số 4404/UBND-ĐT, ngày 07/10/2019, của UBND thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường sắt, bàn giao để phối hợp quản lý các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn Thành phố; Văn bản số 108/BATGT-VP, ngày 10/10/2019, của Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT đường sắt, UBND quận Hai Bà Trưng giao Phòng Tư pháp: Cung cấp tài liệu pháp luật về đường sắt đến phòng Văn hóa - Thông tin và UBND 20 phường; Giao phòng Văn hóa - Thông tin và UBND 20 phường: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người dân trong khu vực có đường sắt chạy qua, khách du lịch trong và ngoài nước hiểu rõ, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường sắt; không tụ tập đông người quay phim, chụp ảnh trong phạm vi đất dành cho đường sắt.

Đồng thời, giao Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, UBND 20 phường khi tham mưu làm thủ tục cấp đất; cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp và người dân cần tính đến phương án đảm bảo an toàn giao thông khi đưa vào khai thác theo quy định của pháp luật về đường sắt, khi quy hoạch các khu dân cư cần lưu ý không để vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt; Quản lý chặt chẽ việc giao đất cho tổ chức, cá nhân dọc hành lang an toàn giao thông đường sắt theo quy định cùa Luật Đường sắt 2017 và Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ.

Giao Công an quận; Đội Thanh tra GTVT quận; UBND, Công an các phường Nguyễn Du, Bách Khoa, Đồng Tâm, Lê Đại Hành: Rà soát và tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường sắt, đặc biệt là các trường hợp tụ tập đông người quay phim, chụp ảnh trong phạm vi đất dành cho đường sắt; các trường hợp vi phạm quy tắc giao thông tại vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Tổng hợp các trường hợp vi phạm và báo cáo kết quả xử lý về UBND quận thông qua Phòng Quản lý đô thị.

Phối hợp với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các vi phạm (nếu có); đảm bảo an toàn giao thông nói chung và an toàn đường sắt nói riêng.

(Nguồn: Hoàng Ngân - Cổng giáo tiếp điện tử UBND Thành phố Hà Nội)