quy hoạch phát triển

PHẠM VI RANH GIỚI 38 QUY HOẠCH PHÂN KHU TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ TRUNG TÂM

Ngày đăng 29/11/2017 | 09:57 AM
PHẠM VI RANH GIỚI 38 QUY HOẠCH PHÂN KHU TẠI KHU VỰC ĐÔ THỊ TRUNG TÂM

Phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động

Ngày đăng 06/09/2017 | 08:57 AM
UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5800/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, danh mục thu hồi đất năm 2018 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 02/08/2017 | 09:56 AM
Kế hoạch sử dụng đất năm 2018, danh mục thu hồi đất năm 2018 quận Hai Bà Trưng

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thi Sách kéo dài, đoạn từ phố Hòa Mã đến phố Nguyễn Công Trứ

Ngày đăng 27/03/2017 | 02:48 PM
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1328/QĐ-UBND, phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Thi Sách kéo dài (đoạn từ phố Hòa Mã đến phố Nguyễn Công Trứ), quận Hai Bà Trưng, tỷ lệ 1/500.

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng 03/08/2016 | 09:21 AM
Ngày 15/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi của thủ đô Hà Nội giai đoạn...

V/v triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

Ngày đăng 03/08/2016 | 09:19 AM
V/v triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020

V/v Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận HBT

Ngày đăng 23/06/2016 | 04:16 PM
Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2016 quận HBT

Kế hoạch triển khai thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Hà Nội

Ngày đăng 25/12/2015 | 03:30 PM
UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 10/8 /2015 về việc triển khai thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch của thành phố Hà Nội. Theo đó, yêu cầu đặt ra là xây...

Kề hoạch sử dụng đất 2015

Ngày đăng 24/09/2014 | 12:00 AM
Thực hiện quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 12/3/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 kỳ đầu (2011-2015) quận Hai Bà Trưng ; thực...