Cùng hành động để thay đổi thế giới

Ngày đăng 26/09/2022 | 16:50  | Lượt xem: 37
Nhằm hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, ngày 22/9/2022 UBND quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch số 200/KH-UBND để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn...

Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 13/09/2022 | 03:33  | Lượt xem: 69
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 quận Hai Bà Trưng

Quận Hai Bà Trưng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tài nguyên - môi trường năm 2022

Ngày đăng 12/09/2022 | 11:30  | Lượt xem: 43
Sáng ngày 07 tháng 9 năm 2022, tại Trung tâm Chính trị quận Hai Bà Trưng đã tổ chức mở lớp lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý tài nguyên, môi trường, nhà đất năm 2022 cho các đồng chí Trưởng,...

Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 06/9/2022 của UBND thành phố Hà Nội về Tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 06/09/2022 | 03:16  | Lượt xem: 46
UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Công văn số 1255/UBND-TN&MT ngày 19/8/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023

Ngày đăng 26/08/2022 | 10:14  | Lượt xem: 158
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; danh mục thu hồi đất, danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2023 quận Hai Bà Trưng.

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022

Ngày đăng 31/05/2022 | 03:34  | Lượt xem: 477
Ngày 27/5/2022, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành văn bản số 739/UBND-TN&MT để tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 trên địa bàn quận.

Chung tay hành động vì Hà Nội xanh

Ngày đăng 23/05/2022 | 03:19  | Lượt xem: 365
Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và tháng hành động vì môi trường, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 17/5/2022 để tổ chức thực hiện trên địa bàn quận Hai Bà Trưng....

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 13/05/2022 | 10:11  | Lượt xem: 671
Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 31/5/2017 của Thành ủy về Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; trong 5 năm qua, UBND quận Hai...

Công văn số 474/UBND-TN&MT ngày 05/4/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2022 và Kế hoạch sử dụng đất cấp quận năm 2022

Ngày đăng 06/04/2022 | 09:52  | Lượt xem: 677
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2022 và Kế hoạch sử dụng đất cấp quận năm 2022.

Giải quyết vướng mắc liên quan đến địa giới hành chính giữa 3 phường Phạm Đình Hổ, Đồng Nhân, Phố Huế

Ngày đăng 31/03/2022 | 09:31  | Lượt xem: 477
Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND quận tại các Thông báo số: 17/TB-VP ngày 18/02/2022; số 34/TB-VP ngày 25/02/2022; số 42/TB-VP ngày 04/3/2022 của Văn phòng HĐND và UBND quận về giải quyết...

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Ngày đăng 29/03/2022 | 04:38  | Lượt xem: 429
Chiến dịch Giờ Trái đất khuyến khích , kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi, từ điều nhỏ nhất như cùng nhau tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong vòng một giờ, để sau đó cùng hành động...

Tuyên truyền về Luật bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày đăng 29/03/2022 | 03:33  | Lượt xem: 388
Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu các nội dung chính của Luật bảo vệ môi trường năm 2020.

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022

Ngày đăng 24/03/2022 | 08:56  | Lượt xem: 243
Giờ Trái đất năm 2022 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề “Kiến tạo Tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ” (Shape the Future)

Ngày Nước Thế giới và ngày Khí tượng Thế giới năm 2022

Ngày đăng 22/03/2022 | 04:00  | Lượt xem: 299
Hàng năm, Liên Hợp Quốc chọn các chủ đề khác nhau cho Ngày Nước thế giới (22/3) và Ngày Khí tượng thế giới năm 2022 nhằm kêu gọi sự quan tâm của toàn thế giới về các vấn đề nóng liên quan đến tài...

Quận Hai Bà Trưng triển khai hội nghị thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng năm 2022

Ngày đăng 21/03/2022 | 11:16  | Lượt xem: 533
Ngày 18/03/2022, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận - số 8 phố Bùi Ngọc Dương, Ban chỉ đạo công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng UBND quận tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác thu...

Hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Ngày đăng 02/03/2022 | 04:09  | Lượt xem: 548
Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng hướng dẫn tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng...

Công khai kế hoạch sử dụng đất Quận Hai Bà Trưng năm 2022

Ngày đăng 26/01/2022 | 10:56  | Lượt xem: 1282
UBND quận Hai Bà Trưng công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Tết ông Công, ông Táo chỉ thả cá, không thả túi ni lông

Ngày đăng 19/01/2022 | 02:00  | Lượt xem: 466
Lễ tiễn Táo Quân về trời là truyền thống của người Việt vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Theo truyền thống, sau khi sắp lễ cúng ông Công, ông Táo, các gia đình sẽ thả cá chép xuống ao, hồ cho “mát...

Kế hoạch số 258/KH_UBND ngày 22/12/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần năm 2022"

Ngày đăng 28/12/2021 | 09:26  | Lượt xem: 527
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Nhâm Dần năm 2022"

Quận Hai Bà Trưng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tài nguyên - môi trường năm 2021

Ngày đăng 25/11/2021 | 10:05  | Lượt xem: 479
Thực hiện quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phân bổ chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021. Trước diễn biến phức tạp...