Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 15/ CT-UBND ngày 18/9/2020 của UBND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/10/2020 | 16:40  | Lượt xem: 141
Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đốt rơm rạ, các phụ phẩm cây trồng và chất thải khác không đúng quy định nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 25/09/2020 | 04:10  | Lượt xem: 259
UBND quận Hai Bà Trưng công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Ngày đăng 21/09/2020 | 04:32  | Lượt xem: 455
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03...

Quận đoàn Hai Bà Trưng tổ chức Tọa đàm “Thanh niên quận Hai Bà Trưng với vấn đề ô nhiễm không khí và bệnh không lây nhiễm” hưởng ứng ngày Quốc tế bảo vệ tầng ô-zôn

Ngày đăng 17/09/2020 | 04:08  | Lượt xem: 310
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020, trong khuôn khổ dự án: “Hỗ trợ phát triển sức khỏe thanh, thiếu niên Việt Nam giai đoạn 2019-2021 trong chương trình sức khỏe thanh, thiếu niên toàn cầu”...

Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

Ngày đăng 14/09/2020 | 04:20  | Lượt xem: 208
Ngày 26/12/2019, Chính phủ ban hành nghị định 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (có hiệu lực từ ngày 10/12/2019).

Công bố, công khai việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 31/08/2020 | 04:38  | Lượt xem: 635
UBND quận Hai Bà Trưng công bố, công khai việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Công tác chuẩn bị lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030

Ngày đăng 19/08/2020 | 04:05  | Lượt xem: 731
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Công tác chuẩn bị lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/07/2020 | 11:04  | Lượt xem: 1004
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Quận Hai Bà Trưng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý tài nguyên, môi trường năm 2020

Ngày đăng 16/07/2020 | 04:45  | Lượt xem: 494
Sáng ngày 16/7/2020, UBND quận tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý tài nguyên môi trường năm 2020 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/06/2020 | 02:30  | Lượt xem: 917
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn Quận.

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2020

Ngày đăng 10/06/2020 | 02:57  | Lượt xem: 2174
Tại Việt Nam ngày Môi trường Thế Giới hàng năm được hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền...

Quận Hai Bà Trưng thực hiện triển khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Ngày đăng 03/06/2020 | 04:29  | Lượt xem: 663
Ngày 24/3/2020, UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng tại quyết định số 1195/QĐ-UBND, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành văn bản số 396/UBND-TN&MT ngày...

Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 07/04/2020 | 04:30  | Lượt xem: 1184
UBND quận Hai Bà Trưng công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận

Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 26/03/2020 | 10:48  | Lượt xem: 1178
UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020

Ngày đăng 23/03/2020 | 04:07  | Lượt xem: 660
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn quận năm 2020

Tăng cường các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Sas-Cov-2) gây ra

Ngày đăng 18/03/2020 | 10:28  | Lượt xem: 833
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai Tăng cường các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Sas-Cov-2) gây ra

Kết quả kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 10/03/2020 | 04:03  | Lượt xem: 454
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch số 177/KH-UBND, ngày 26/8/2019 về triển khai, tổ chức thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn toàn quận.

Đảm bảo môi trường tại các cơ sở y tế góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19

Ngày đăng 13/02/2020 | 03:44  | Lượt xem: 377
Thực hiện văn bản số 778/STNMT-CCBVMT ngày 03/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đảm bảo môi trường tại các cơ sở y tế góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng...

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2020 và tăng cường thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 12/02/2020 | 10:58  | Lượt xem: 923
“Đất ngập nước và đa dạng sinh học” là chủ đề ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020. Chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020 chính là cơ hội để khẳng định vai trò nổi bật của các vùng đất ngập...

Hội nghị triển khai công tác tài nguyên và môi trường năm 2020

Ngày đăng 16/01/2020 | 04:56  | Lượt xem: 320
Chiều ngày 16 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị triển khai công tác tài nguyên và môi trường năm 2020.
Hiển thị 1 - 20 trong 35 kết quả.