Đảm bảo môi trường tại các cơ sở y tế góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19
Ngày đăng 13/02/2020 | 15:44  | Lượt xem: 186

Thực hiện văn bản số 778/STNMT-CCBVMT ngày 03/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đảm bảo môi trường tại các cơ sở y tế góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 trên địa bàn quận; UBND quận Hai Bà Trưng hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn quận như sau:

Thực hiện tốt công tác phân loại, lưu giữ và vận chuyển, xử lý chất thải y tế phát sinh tại các cơ sở, đặc biệt đối với chất thải y tế nguy hại lây nhiễm (chất thải phát sinh trong khu vực cách ly, bệnh phẩm xét nghiệm của người bệnh nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm vi rút Covid-19) theo đúng quy định tại Thông tư 58/2015-TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; đặc biệt nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

- Chất thải lây nhiễm phải được thu gom riêng từ nơi phát sinh về khu vực lưu trữ chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế và được lưu chứa trong các bao bì, dụng cụ, thiết bị an toàn có khả năng chống thấm và có kích thước phù hợp với lượng chất thải lưu chứa.

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao phải xử lý sơ bộ trước khi thu gom về khu lưu trữ, xử lý chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế.

- Chủ động và tăng cường liên hệ với đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xử lý chất thải nguy hại để chuyển giao chất thải y tế nguy hại phát sinh tại cơ sở theo đúng chủng loại và thời gian lưu trữ cho phép: đối với chất thải lây nhiễm phát sinh tại cơ sở y tế, thời gian lưu trữ chất thải lây nhiễm tại cơ sở y tế không quá 02 ngày trong điều kiện bình thường. Trường hợp lưu giữ chất thải lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh dưới 8o C , thời gian lưu giữ tối đa là 07 ngày. Đối với cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05kg/ngày, thời gian lưu trữ không quá 03 ngày trong điều kiện bình thường và phải được lưu giữ trong bao bì được buộc kín hoặc thiết bị lưu chứa được đậy nắp kín.