Đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn quận
Ngày đăng 06/01/2021 | 09:05  | Lượt xem: 138

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo về việc Đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn quận.

Công văn số 01/UBND-TN&MT ngày 04/01/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)