Chung tay hành động vì Hà Nội xanh
Ngày đăng 23/05/2022 | 15:19  | Lượt xem: 191

Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và tháng hành động vì môi trường, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 17/5/2022 để tổ chức thực hiện trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. Đồng thời giao trách nhiệm cho các phòng, ban, đơn vị UBND các phường triển khai những hoạt động thiết thực, cụ thể trong quá trình thực hiện kế hoạch này.

Chủ đề: “Chung tay hành động vì Hà Nội xanh” với mục đích tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về việc sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất. Huy động nỗ lực của cộng đồng thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm thiểu việc sử dụng túi nilon và tái chế tái sử dụng các sản phẩm nhựa, không sử dụng bếp than tổ ong, quản lý rác thải sinh hoạt, trường học xanh, giao thông xanh góp phần vào phát triển kinh tế bền vững và an sinh xã hội. Tạo điều kiện cho mọi tổ chức và cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường.

Mỗi người dân trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cùng chung tay hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2022 bằng một hành động cụ thể để góp phần phần lan tỏa đến cộng đồng xây dựng lối sống xanh thân thiện với môi trường.