Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 07/04/2020 | 16:30  | Lượt xem: 1426

UBND quận Hai Bà Trưng công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận

Công văn số 396/UBND-TN&MT ngày 07/4/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020 trên địa bàn quận.

Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng.

(Xem chi tiết 02 văn bản tại đây)

Công văn số 182/TN&MT ngày 07/4/2020 của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hai Bà Trưng về Hồ sơ tài liệu công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng.

(Xem chi tiết tại đây)