Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 22/02/2021 | 15:30  | Lượt xem: 1587

UBND quận Hai Bà Trưng công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

Công văn số 227/UBND-TN&MT ngày 19/02/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)