Công bố, công khai việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 31/08/2020 | 16:38  | Lượt xem: 1385

UBND quận Hai Bà Trưng công bố, công khai việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020

Công văn số 1103/UBND-TN&MT ngày 28/8/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc công bố, công khai việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

(Chi tiết tại đây)