Công khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày đăng 28/02/2023 | 09:04  | Lượt xem: 200

UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức Công khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Công văn số 234/UBND-TN&MT ngày 27/02/2023 của UBND quận  Hai Bà Trưng về việc Công khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

(Chi tiết tại đây)

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Tại đây