Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2021 quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 25/09/2020 | 16:10  | Lượt xem: 696

UBND quận Hai Bà Trưng công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Công văn số 1229/UBND-TN&MT ngày 24/9/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

(Chi tiết tại đây)