Công văn số 1700/UBND-TN&MT ngày 04/10/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
Ngày đăng 05/10/2021 | 10:44  | Lượt xem: 230

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Công văn số 1700/UBND-TN&MT ngày 04/10/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

(Chi tiết tại đây)