Hội nghị tập huấn chương trình tuyên truyền học đường về bảo vệ tài nguyên và môi trường đối với học sinh trên địa bàn quận năm 2020
Ngày đăng 30/10/2020 | 15:31  | Lượt xem: 652

Ngày 29/10/2020, tại hội trường phòng Giáo dục và Đào tạo quận - số 349 Phố Huế, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tập huấn chương trình tuyên truyền học đường về bảo vệ tài nguyên và môi trường đối với học sinh trên địa bàn Quận năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo phòng Tài nguyên và Mội trường, phòng Giáo dục và Đào tạo, phòng Văn hóa và Thông tin, cùng dự có chuyên viên các phòng chuyên môn của quận, cán bộ đại diện cho tổ chức Live&Lean và hơn 90 thày, cô giáo các trường THCS và Tiểu học trên địa bàn quận.

Mục đích của chương trình là tuyên truyền về bảo vệ tài nguyên và môi trường đối với học sinh trên địa bàn Quận năm 2020, giáo dục cho các em học sinh tìm hiểu kiến thức về pháp luật bảo vệ tài nguyên và môi trường, từ đó nâng cao nhận thức, khuyến khích các em tìm hiểu các biện pháp bảo vệ môi trường trong cuộc sống hàng ngày; nâng cao nhận thức của các em học sinh về ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường không khí do sử dụng bếp than tổ ong, tác hại của rác thải nhựa và túi ni lông; khuyến khích các em trở thành những tuyên truyền viên với gia đình và cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường.

Đối tượng tham gia chương trình tập huấn công tác tuyên truyền học đường về bảo vệ tài nguyên và môi trường đối với học sinh trên địa bàn quận năm 2020 là các đồng chí giáo viên, với vai trò là người tuyên truyền cho các em học sinh. Nội dung của chương trình phải đảm bảo: Cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ buổi tập huấn, nắm vững các nội dung theo tài liệu, giáo trình của tổ chức Live&Lean, đặc biệt là một số phương pháp giáo dục môi trường; phát động thực hiện bảo vệ môi trường tại nhà trường; tổ chức triển khai, truyền đạt các kiến thức về tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường cho các em học sinh trong trường. Tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, học sinh về Luật bảo vệ môi trường năm 2014; các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến giáo dục môi trường; thực hiện phổ biến về bảo vệ tài nguyên và môi trường theo hướng lồng ghép vào các môn học liên quan và gắn vào từng bài cụ thể theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định, kết hợp sử dụng các tài liệu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục môi trường cho học sinh trong suốt năm học.

Kết quả yêu cầu sau tập huấn, các thày, cô giáo phải thiết kế được một hoạt động giáo dục môi trường tại trường học của mình để giảng dạy cho các em học sinh những kiến thức cơ bản kết hợp với sử dụng dụng cụ học tập trực quan, qua đó tác động tích cực đến nhận thức và thay đổi hành vi, ý thức chấp hành pháp luật về môi trường của các em học sinh, gia đình và cộng đồng, góp phần chung tay bảo vệ môi trường cho ngày càng xanh, sạch, đẹp trong các trường học và cộng đồng dân cư trên địa bàn Quận.