Hướng dẫn, triển khai sử dụng bản đồ địa chính của dự án đầu tư Xây dựng tổng thể hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 19/11/2020 | 16:50  | Lượt xem: 457

Trong hai ngày 18 và 19/11/2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn sử dụng bản đồ địa chính.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường dự và chủ trì hội nghị, cùng tham dự có cán bộ, công chức phòng Tài nguyên và Môi trường, công chức địa chính 18 phường trên địa bàn Quận và Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý EK.

Dự án tổng thể hồ sơ địa chính là Dự án quan trọng của thành phố Hà Nội, được triển khai đồng bộ trên địa bàn 27 quận, huyện, thị xã (trừ 3 huyện: Đan Phượng, Quốc Oai, Ứng Hòa thuộc phạm vi dự án VLAP) với mục tiêu thực hiện đồng bộ việc lồng ghép công tác đo đạc chi tiết bản đồ địa chính các tỷ lệ; chỉnh lý biến động bản đồ ở các nơi đã có bản đồ, số hóa bản đồ đồng thời với công tác thu thập số hóa tài liệu lịch sử từng thửa đất để kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, cập nhật và biên tập dữ liệu địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của Thành phố.

Để kịp thời đưa sản phẩm bản đồ của dự án hồ sơ địa chính vào sử dụng, đảm bảo việc cập nhật, thống nhất số liệu diện tích thực tế và thông tin thửa đất giữa bản đồ địa chính và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; UBND các phường sẽ sử dụng tài liệu bản đồ địa chính công đoạn ngoại nghiệp để tiến hành kiểm tra, xem xét, áp dụng các quy định tại Thông tư số 30/2013/TT-BTNMT ngày 14/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để: Thực hiện lồng ghép việc đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp giấy chứng nhận với việc đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính; lồng ghép việc kiểm tra, xét duyệt hồ sơ đăng ký của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận và của UBND phường; lồng ghép việc xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu địa chính với quá trình đo đạc lập hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính và đăng ký, cấp giấy chứng nhận.

Sau khi UBND cấp Quận thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thông tin địa chính sẽ được đơn vị thi công Dự án tổng thể hồ sơ địa chính thực hiện xây dựng, đăng ký biến động cơ sở dữ liệu theo quy định.