Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020
Ngày đăng 21/09/2020 | 16:32  | Lượt xem: 1129

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu vào tuần thứ 03 của tháng 9 hằng năm.

Từ đó đến nay, Chiến dịch trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm nay được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu từ ngày 18 đến 20 tháng 9 với chủ đề “Every small action makes a world of difference" (Cùng hành động để thay đổi thế giới) nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau hành động để tạo nên một sự thay đổi lớn cho môi trường toàn cầu.         

Thực hiện văn bản số 8130/STNMT-CCBVMT ngày 17/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch, UBND quận Hai Bà Trưng xây dựng kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 18/9/2020 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020. Đây là nội dung thiết thực, cấp bách trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực để loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa, ô nhiễm không khí đồng thời kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đồng bào cả nước cùng chung tay, đồng lòng, quyết tâm hành động để bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng tích cực tham gia, hưởng ứng Chiến dịch góp phần bảo vệ môi trường, chung sức xây dựng Thủ đô Xanh - Sạch - Đẹp.