Hưởng ứng chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 07/10/2021 | 10:28  | Lượt xem: 110

Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn (sau đây gọi tắt là Chiến dịch) do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu.

Từ đó đến nay, Chiến dịch trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người tại hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch là dịp để tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Trước diễn biến, ảnh hưởng của dịch Covid-19, căn cứ điều kiện thực tế và chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2021; UBND quận đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và UBND 18 phường trên địa bàn quận thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2021 đảm bảo phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế và thiết thực, hiệu quả, qua đó thực hiện tốt mục tiêu vừa ưu tiên phòng, chống dịch Covid-19 vừa bảo vệ môi trường.

UBND quận đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc bảo vệ, giữ gìn, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tập trung tuyên truyền các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; từ chối sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

Tăng cường công tác giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận và thường xuyên vệ sinh đường, hè phố, các khu vực vui chơi công cộng, các nhà vệ sinh công cộng. Tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch số 224/UBND-TNMT ngày 11/11/2019 của UBND quận về việc phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong và bếp than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Đồng thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, quản lý, giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường.