Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2020
Ngày đăng 10/06/2020 | 14:57  | Lượt xem: 2703

Tại Việt Nam ngày Môi trường Thế Giới hàng năm được hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ngày mùng 5 tháng 6 được chọn làm ngày Môi trường Thế giới kể từ Hội nghị của Liên hợp quốc về con người và Môi trường năm 1972 tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Ngày Môi trường Thế giới là sự kiện thường niên về môi trường với các hoạt động hưởng ứng hết sức đa dạng, phong phú trên phạm vi toàn cầu nhằm giữ gìn và bảo vệ sự trong lành của môi trường vì lợi ích chung của nhân loại. Tại Việt Nam ngày Môi trường Thế Giới hàng năm được hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

“Hành động vì thiên nhiên”là thông điệp mà Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường Thế giới 2020; năm nay là một năm quan trọng đối với các quốc gia trong việc cam kết bảo tồn và khôi phục đa dạng sinh học với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp, hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước và đa dạng sinh học, đồng thời là thời điểm mỗi người dân chúng ta phải cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và trái đất của chúng ta.

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 4344/STNMT-CCBVMT ngày 01/6/2020 về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2020;

Thực hiện văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường để triển khai rộng khắp và hiệu quả ngày Môi trường Thế giới năm 2020, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 02/6/2020 về truyền thông và triển khai các hoạt động của “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2020 để chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Môi trường Thế giới năm 2020, tập trung vào chủ đề “Hành động vì thiên nhiên”, xây dựng lối sống xanh thân thiện với môi trường; khuyến khích người tiêu dùng không sử dụng than tổ ong và bếp than tổ ong, cắt giảm tối đa sử dụng các sản phẩm nhựa và túi nilon và tái chế sử dụng các sản phẩm nhựa;

Ngày 05 tháng 6 năm 2020, UBND quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thay thế, loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong, bếp than tổ ong; Công tác phòng, chống rác thải nhựa, túi ni lông trên địa bàn quận Hai Bà Trưng hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2020. UBND quận đã ghi nhận, biểu dương các cấp, các ngành, các đoàn thể thuộc quận đã vào cuộc và đạt được kết quả ban đầu trong việc thực hiện 2 kế hoạch trọng tâm của ngành.

Để đạt được mục tiêu thay thế hoàn toàn bếp than tổ ong trên địa bàn quận đến 31/12/2020; 100% các đơn vị, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trực thuộc UBND Quận không sử dụng túi ni lông khó phân hủy, các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và hạn chế 80% các sản phẩm nhựa khó phân hủy từ tháng 11 năm 2019 theo lộ trình đã đề ra, UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện như sau:

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận và các đoàn thể; các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, UBND 18 phường tiếp tục thực hiện theo kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND quận về việc Thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong và bếp than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng và kế hoạch số 224/KH-UBND ngày 11/11/2019 của UBND quận về việc Phòng, chống rác thải nhựa và túi ni lông đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

- Đặc biệt UBND các phường đóng vai trò nòng cốt, là lực lượng chủ chốt trong công tác thay thế, loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong, bếp than tổ ong. Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm trước UBND Quận trong việc chỉ đạo để đảm bảo từ ngày 01/01/2021, không còn việc sử dụng than tổ ong trên địa bàn.

Đối với công tác  phòng, chống rác thải nhựa, túi ni lông, sự chung tay của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng là hết sức cần thiết, UBND quận đã yêu cầu các cơ quan hành chính sự nghiệp, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước  không sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong hoạt động tại cơ quan, tổ chức và sinh hoạt tại gia đình để đạt mục tiêu 100% các đơn vị, cơ quan, tổ chức, đoàn thể trực thuộc UBND Quận không sử dụng túi ni lông khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần và hạn chế 80% các sản phẩm nhựa.