Kế hoạch phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2020
Ngày đăng 23/03/2020 | 16:07  | Lượt xem: 466

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn quận năm 2020

Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 20/3/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phối hợp, tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn quận năm 2020.

(Xem chi tiết tại đây)