Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023
Ngày đăng 17/02/2023 | 16:12  | Lượt xem: 165

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn quận năm 2023

Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2023.

(Chi tiết tại đây)