Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn quận
Ngày đăng 22/02/2023 | 09:36  | Lượt xem: 159

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn quận.

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 20/02/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)