Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 26/03/2020 | 10:48  | Lượt xem: 1897

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng

Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 quận Hai Bà Trưng.

(Xem chi tiết tại đây)