Kế hoạch truyền thông và triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021
Ngày đăng 26/05/2021 | 15:37  | Lượt xem: 683

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch truyền thông và triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 26/05/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về truyền thông và triển khai các hoạt động của Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021.

(Chi tiết tại đây)