Quận Hai Bà Trưng đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị định 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ
Ngày đăng 14/09/2020 | 16:20  | Lượt xem: 570

Ngày 26/12/2019, Chính phủ ban hành nghị định 79/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (có hiệu lực từ ngày 10/12/2019).

Để triển khai thực hiện nghị định 79/2019/NĐ-CP có hiệu quả, UBND quận đã ban hành văn bản số 293/UBND-TN&MT ngày 17/3/2020 chỉ đạo các phòng, ban ngành, UBND các phường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tới các ban ngành, đoàn thể, tổ trưởng tổ dân phố và các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn được biết quy định về việc ghi nợ, thanh toán nợ và xóa nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 79/2019/NĐ-CP.

Theo đó, tại điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP quy định:

“Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021. Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất.

Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Đến nay, UBND 18 phường trên địa bàn quận đã tiếp nhận thông báo đối với các trường hợp chưa nhận giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đồng thời UBND quận yêu cầu UBND các phường tổ chức gửi thông báo tới từng hộ gia đình, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận trên địa bàn phường được biết về việc ghi nợ, thanh toán nợ và xóa nợ tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP.

Các trường hợp hộ gia đình, cá nhân phải nộp tiền sử dụng đất, chưa thanh toán nợ tiền sử dụng đất (đã ghi nợ trước ngày 01/3/2016 trên giấy chứng nhận) thì liên hệ với Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh quận Hai Bà Trưng (Địa chỉ 38 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) trước ngày 01/3/2021 để được hướng dẫn kê khai nộp thuế theo quy định.

Nghị định số 79/2019/NĐ-CP