Tăng cường các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Sas-Cov-2) gây ra
Ngày đăng 18/03/2020 | 10:28  | Lượt xem: 431

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo triển khai Tăng cường các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Sas-Cov-2) gây ra

Công văn số 284/UBND-TN&MT ngày 13/3/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tăng cường các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Sas-Cov-2) gây ra.

(Xem chi tiết tại đây)