Tăng cường công tác chỉ đạo, thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Thành phố về thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong
Ngày đăng 20/11/2020 | 16:33  | Lượt xem: 426

Việc sử dụng than tổ ong trong sinh hoạt hàng ngày của một bộ phận nhân dân và các hộ kinh doanh dịch vụ đã tạo ra chất thải, khí thải gây ra những tác động xấu đến môi trường không khí do phát sinh bụi mịn PM2.5, khí CO, CO2, SO2, tác hại trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng và cộng đồng dân cư, không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 30/10/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn Thành phố, UBND quận ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 13/12/2020 về thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong và bếp than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận.

Hiện nay, trên địa bàn một số phường còn nhiều hộ gia đình vẫn đang sử dụng bếp than tổ ong trong sinh hoạt và kinh doanh. Để đảm bảo đến 31/12/2020 trên địa bàn quận không còn tổ chức, hộ gia đình sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, UBND quận Hai Bà Trưng vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận thực hiện: Thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than và bếp than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình chuyển đổi từ sử dụng than và bếp than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ sang các loại bếp khác an toàn, thân thiện với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Từ ngày 01/01/2021, UBND quận Hai Bà Trưng áp dụng Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử phạt vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường do sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu.