Thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong và bếp than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 17/12/2019 | 10:39  | Lượt xem: 202

Trong nhiều năm qua, việc sử dụng than tổ ong trong sinh hoạt hàng ngày của một bộ phận nhân dân và các hộ kinh doanh dịch vụ đã tạo ra chất thải, khí thải gây ra những tác động xấu đến môi trường không khí do phát sinh bụi mịn PM2.5, khí CO, CO2, SO2, tác hại trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng và cộng đồng dân cư, không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Trước thực trạng trên, UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 30/10/2019 về việc thay thế và loại bỏ việc sử dụng than tổ ong làm nhiêu liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn Thành phố; trong đó giao nhiệm vụ cho các cấp đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân hạn chế và tiến tới không sử dụng than tổ ong, đốt rơm rạ nhằm giảm khí thải gây ô nhiễm môi trường.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND của UBND thành phố Hà Nội, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 13/12/2019 đồng thời kêu gọi và vận động các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận  như sau:

- Thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than và bếp than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn Quận.

- Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện chuyển đổi từ sử dụng than và bếp than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ sang các loại bếp khác an toàn, thân thiện với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Từ ngày 01/01/2021, UBND quận Hai Bà Trưng áp dụng Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xử phạt vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường do sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu.

Lê Bích Nga - Phòng TN&MT quận