Tài nguyên môi trường

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017
Ngày đăng 22/09/2017 | 09:11

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017

         Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm; nhằm quy tụ các tổ chức, cộng đồng, doanh nghiệp, trường học, cá nhân tại các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

          Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn từ năm 1994 thông qua nhiều hoạt động thiết thực.

          Chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2017 với chủ đề “Quản lý rác thải vì môi trường nông thôn bền vững” được Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động tổ chức thực hiện vào tuần thứ 3 của tháng 9 năm 2017. Chủ đề năm nay nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác quản lý môi trường, đặc biệt là công tác quản lý chất thải rắn tại khu vực nông thôn trong quá trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hài hòa với thiên nhiên.

          Ngày 18/9/2017, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2017; UBND quận Hai Bà Trưng kêu gọi cán bộ, nhân dân, các cơ quan, nhà máy xí nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn quận tham gia tổng vệ sinh, thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy, không sử dụng túi nilon,  giữ gìn sạch đẹp cảnh quan đô thị.

Phòng Tài Nguyên Môi Trường