Tài nguyên môi trường

Chiến dịch Giờ Trái Đất 2018 - GO MORE GREEN - HÔM NAY TÔI SỐNG XANH HƠN
Ngày đăng 16/03/2018 | 09:22

Giờ Trái Đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chống lại biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Sydney năm 2007, thông qua hình thức đơn giản như tắt đèn, các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ vào ngày thứ bảy tháng ba hàng năm và tổ chức những hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu trong suốt thời gian tiếp theo. Giờ Trái đất đã nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo các nước trên thế giới.

            Năm 2009, Việt Nam lần đầu tiên tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất, Thủ đô Hà Nội là một trong các Thành phố luôn đi đầu trên cả nước triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Từ năm 2012, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Công thương tổ chức thành công sự kiện Giờ Trái đất. Sự kiện đã góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh đẹp của Thủ đô Hà Nội với người dân cả nước, bạn bè quốc tế.

           Chiến dịch Giờ Trái đất của Thành phố năm 2017 đã được đông đảo người dân Thủ đô tham gia hưởng ứng với tinh thần tự nguyện, tự giác thực hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường nhằm phát triển kinh tế xã hội theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững. Chiến dịch Giờ Trái đất thành phố Hà Nội năm 2017 đã góp phần giúp hệ thống điện Quốc gia tiết kiệm được 471.000 kWh tương đương 764 triệu đồng trong 1 giờ diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.

           Năm 2018, thành phố Hà Nội tham gia việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2018 với chủ đề: “Hôm nay tôi sống xanh hơn” (Go more green), với kỳ vọng nhận được sự hưởng ứng của toàn dân, góp phần nỗ lực chung của cả nước và thế giới về tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.

            Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2018, UBND quận Hai Bà Trưng kêu gọi vận động các tổ chức, đơn vị, các hộ gia đình, cá nhân như sau:

            Tiến hành đồng loạt tắt đèn trang trí, đèn chiếu sáng, biển quảng cáo, các thiết bị điện không cần thiết trong 01 giờ từ 20h30 đến 21h30 ngày 24/3/2018.

            Các cơ sở kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, các cửa hàng ... trên các tuyến phố nghiêm chỉnh thực hiện việc tắt các thiết bị chiếu sáng, đặc biệt là đèn hiệu quảng cáo.