Tài nguyên môi trường

THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG
Ngày đăng 17/05/2018 | 04:03

Thực hiện văn bản số 3698/STNMT-CCBVMT ngày 09/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 năm 2018; UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 11/5/2018 về truyền thông và triển khai các hoạt động của “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018.

     Các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới do chương trình Môi trường Liên hiệp quốc (UNEP) phát động được Việt Nam tổ chức từ năm 1982 đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức các hoạt động thuộc “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 năm 2018 với chủ đề “Giải quyết ô nhiễm nhựa và nilon”, nhằm kêu gọi cộng đồng thay đổi thói quen tiêu dùng và thải bỏ chất thải nhựa.

     Thực hiện văn bản số 3698/STNMT-CCBVMT ngày 09/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 năm 2018; UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 11/5/2018 về truyền thông và triển khai các hoạt động của “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2018.

     UBND quận Hai Bà Trưng huy động sự nỗ lực của cộng đồng cùng chung tay thay đổi thói quen tiêu dùng, giảm thiểu việc sử dụng túi nilon và tái chế sử dụng các sản phẩm nhựa góp phần vào phát triển kinh tế bền vững và an sinh xã hội; sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của trái đất.

                                                                                                    Phòng Tài nguyên- Môi trường Quận