Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng năm 2021

Ngày đăng 12/05/2021 | 09:30  | Lượt xem: 193
Hội đồng phối hợp PBGDPL quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Kế hoạch thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 12/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi hành án hình sự

Ngày đăng 01/04/2021 | 10:53  | Lượt xem: 780
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 133/2020/NĐ-CP ngày 12/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi hành án hình sự

Triển khai tuyên truyền và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân"

Ngày đăng 25/03/2021 | 10:44  | Lượt xem: 666
Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng hướng dẫn Triển khai tuyên truyền và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội...

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 10/03/2021 | 11:32  | Lượt xem: 841
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021...

Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2021

Ngày đăng 05/03/2021 | 10:30  | Lượt xem: 576
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2021.

Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 03/03/2021 | 10:50  | Lượt xem: 1269
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 09/02/2021 | 04:49  | Lượt xem: 515
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ban hành Kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Hai Bà...

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 05/02/2021 | 04:00  | Lượt xem: 502
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021

Ngày đăng 25/01/2021 | 11:07  | Lượt xem: 565
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn Quận năm 2021

Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021

Ngày đăng 20/01/2021 | 04:38  | Lượt xem: 682
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021.

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 30/12/2020 | 04:50  | Lượt xem: 723
Phòng Tư pháp quận Hai Bà Trưng tổng hợp một số nội dung cơ bản của Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo; các quy định về xử lý các hành vi vi phạm trong quản lý sử dụng pháo của...

Tuyên truyền, vận động, triển khai về Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"

Ngày đăng 05/11/2020 | 11:09  | Lượt xem: 811
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tuyên truyền, vận động, triển khai về Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người".

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 10/08/2020 | 04:26  | Lượt xem: 1346
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận đề nghị Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 29/07/2020 | 11:04  | Lượt xem: 1938
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Quận Hai Bà Trưng triển khai lớp tập huấn công tác Tư pháp năm 2020

Ngày đăng 24/07/2020 | 04:37  | Lượt xem: 1211
Ngày 22 tháng 7 năm 2020, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi tập huấn về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của luật Ban hành văn...

Phòng Tư pháp quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tư pháp 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020

Ngày đăng 09/07/2020 | 10:15  | Lượt xem: 2245
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng phòng Tư pháp quận chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có các cán bộ, công chức phòng Tư pháp quận; phó chủ tịch UBND, công chức Tư pháp phường 18 phường.

Thông báo Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ

Ngày đăng 11/05/2020 | 03:20  | Lượt xem: 2017
Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông báo Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ

UBND quận Hai Bà Trưng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân

Ngày đăng 24/04/2020 | 04:28  | Lượt xem: 2696
Ngày 20/4, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 446/UBND-TTr về thực hiện Văn bản số 1094/UBND-BTCD, ngày 31/3/20202, của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ...

Mức xử phạt với 13 hành vi vi phạm trong phòng, chống dich Covid-19

Ngày đăng 09/04/2020 | 03:20  | Lượt xem: 1792
Sở Tư pháp thành phố Hà Nội thông tin về 13 tình huống vi phạm các quy định liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19 sẽ chịu các mức xử phạt bằng tiền hoặc có thể bị xem xét xử lý hình sự.

Một số hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 06/04/2020 | 10:20  | Lượt xem: 704
Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn tuyên truyền Một số hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Hiển thị 1 - 20 trong 34 kết quả.