Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận

Ngày đăng 22/09/2021 | 16:52  | Lượt xem: 92
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 15/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 17/09/2021 | 03:23  | Lượt xem: 251
UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố.

Công văn số 1538/UBND-TTr ngày 08/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc triển khai thực hiện cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng"

Ngày đăng 09/09/2021 | 02:43  | Lượt xem: 267
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đao triển khai thực hiện cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng".

Công văn số 1488/UBND-TP ngày 01/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 01/09/2021 | 07:20  | Lượt xem: 206
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tòa án Nhân dân quận Hai Bà Trưng xét xử đối tượng chống người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 01/09/2021 | 04:15  | Lượt xem: 826
Sáng ngày 01/9/2021, Tòa án Nhân dân quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội vừa đưa ra xét xử, tuyên phạt 6 tháng tù giam đối tượng có hành vi “Chống người thi hành công vụ” liên quan đến công tác...

Công văn số 1434/UBND-TP ngày 23/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 25/08/2021 | 05:09  | Lượt xem: 266
UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 1362/UBND-TP ngày 11/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc báo cáo tình hình xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 11/08/2021 | 03:36  | Lượt xem: 294
UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo tình hình xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng 28/07/2021 | 04:36  | Lượt xem: 465
UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Về việc tuyên truyền một số quy định người dân cần tuân thủ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 28/07/2021 | 11:29  | Lượt xem: 332
UBND quận hai Bà Trưng chỉ đạo tuyên truyền một số quy định người dân cần tuân thủ trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội và mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận

Ngày đăng 26/07/2021 | 05:04  | Lượt xem: 261
Hội đồng PHPBGDPL quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Ngày đăng 14/07/2021 | 11:07  | Lượt xem: 623
Báo cáo của UBND quận đã ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng trong 6 tháng đầu năm 2021.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Ngày đăng 14/07/2021 | 10:38  | Lượt xem: 380
Các kế hoạch ban hành trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng của UBND thành phố Hà Nội và UBND quận Hai Bà Trưng

Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ

Ngày đăng 13/07/2021 | 04:04  | Lượt xem: 1125
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/3/2021 quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 13/07/2021 | 03:59  | Lượt xem: 775
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 13/07/2021 | 03:55  | Lượt xem: 236
Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 13/07/2021 | 03:41  | Lượt xem: 296
Chính phủ ban hành Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Chỉ thị số 50-CT-TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị

Ngày đăng 13/07/2021 | 03:34  | Lượt xem: 235
Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 50-CT-TW ngày 07/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ

Ngày đăng 13/07/2021 | 03:21  | Lượt xem: 138
Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ

Ngày đăng 13/07/2021 | 03:03  | Lượt xem: 107
Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

Ngày đăng 13/07/2021 | 02:57  | Lượt xem: 140
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
Hiển thị 1 - 20 trong 54 kết quả.