Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng làm việc với Thanh tra và Ban Tiếp công dân Quận
Ngày đăng 09/02/2023 | 16:30  | Lượt xem: 193

Ngày 09/02/2023, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quang Trung chủ trì làm việc với Thanh tra và Ban Tiếp công dân quận về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và tháng 01 năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Buổi làm việc có sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Mạnh Hùng và đại diện Văn phòng HĐND&UBND quận, Thanh tra quận, Ban Tiếp công dân quận.

Chủ tịch UBND quận và tổ công tác đã nghe các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, tháng 01 năm 2023 và những khó khăn, vướng mắc cùng kiến nghị đề xuất của Thanh tra quận và Ban Tiếp công dân quận.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tiếp công dân Trần Tuấn Anh đã báo cáo về tình hình tiếp công dân năm 2022; Chánh Thanh tra Nguyễn Thị Minh Hà báo cáo về dự kiến tình hình đơn thư năm 2023.

Quang cảnh buổi làm việc

Chủ tịch UBND quận ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong năm vừa qua của Thanh tra và Ban Tiếp công dân quận, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua. Yêu cầu cần chú trọng công tác giao ban định kỳ với các đơn vị trực thuộc quận, qua đó nắm bắt tình hình để chủ động xử lý và tham mưu UBND quận giải quyết các vấn đề phát sinh tránh để tình trạng bức xúc trong Nhân dân dẫn đến đơn thư kéo dài, vượt cấp; quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng đối với các phòng, ban, UBND các phường, các trường học trên địa bàn quận về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh,...

Kết thúc buổi làm việc, Thanh tra và Ban Tiếp công dân quận nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 2023 nhằm đạt được nhiều kết quả, góp phần đảm bảo tình hình chính trị, an ninh trật tự trên địa bàn.