Công văn số 1362/UBND-TP ngày 11/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc báo cáo tình hình xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 11/08/2021 | 15:36  | Lượt xem: 293

UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo tình hình xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 1362/UBND-TP ngày 11/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc báo cáo tình hình xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Chi tiết tại đây)