Công văn số 1434/UBND-TP ngày 23/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 25/08/2021 | 17:09  | Lượt xem: 266

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 1434/UBND-TP ngày 23/8/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Chi tiết tại đây)