Công văn số 1488/UBND-TP ngày 01/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 01/09/2021 | 19:20  | Lượt xem: 204

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Công văn số 1488/UBND-TP ngày 01/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Chi tiết tại đây)