Danh sách đơn vị, cá nhân đạt giải thưởng vòng sơ khảo tại quận trong cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng: trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
Ngày đăng 16/09/2022 | 16:40  | Lượt xem: 293

Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng quận Hai Bà Trưng công bố Danh sách đơn vị, cá nhân đạt giải thưởng vòng sơ khảo tại quận trong cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng: trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Quyết định số 439/QĐ-BTC ngày 15/9/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng quận Hai Bà Trưng về Danh sách đơn vị, cá nhân đạt giải thưởng vòng sơ khảo tại quận trong cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng: trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

(Chi tiết tại đây)