Hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 05/04/2020 | 08:30  | Lượt xem: 1092

Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Xem chi tiết tại đây)