Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2021
Ngày đăng 05/03/2021 | 10:30  | Lượt xem: 234

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2021.

Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 02/03/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về Kế hoạch công tác Thanh tra năm 2021.

(Chi tiết tại đây)