Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Hai Bà Trưng năm 2021
Ngày đăng 12/05/2021 | 09:30  | Lượt xem: 193

Hội đồng phối hợp PBGDPL quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Kế hoạch số 75/KH-HĐPBGDPL-TP ngày 11/5/2021 của Hội đồng phối hợp PBGDPL quận Hai Bà Trưng về Kế hoạch hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 trên địa bàn Quận.

(Chi tiết tại đây)