Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận
Ngày đăng 22/09/2021 | 16:52  | Lượt xem: 1001

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn quận.

(Chi tiết tại đây)