Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 10/03/2021 | 11:32  | Lượt xem: 414

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn Quận.

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 17/02/2021 của UBND quận Hai Bà Trưng thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn Quận.

(Chi tiết tại đây)