Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng
Ngày đăng 29/07/2020 | 11:04  | Lượt xem: 1940

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 11/6/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về tổ chức cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" trên địa bàn Quận.

(Xem chi tiết tại đây) 

Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 22/7/2020 của Ban tổ chức cuộc thi  trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường" về việc ban hành Thể lệ cuộc thi.

(Xem chi tiết tại đây)