Một số hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 06/04/2020 | 10:20  | Lượt xem: 449

Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn tuyên truyền Một số hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Nội dung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về Một số hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Xem chi tiết tại đây)