Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Ngày đăng 15/02/2023 | 09:38  | Lượt xem: 62

UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

(Chi tiết tại đây)