Tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính
Ngày đăng 29/03/2022 | 10:13  | Lượt xem: 243

UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo Tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Công văn số 413/UBND-TP ngày 28/3/2022 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Tăng cường tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

(Chi tiết tại đây)

- Bảng giá niêm yết của Bưu điện Thành phố Hà Nội xin mời xem Tại đây.

- Địa chị các đơn vị cung cấp dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội xin mời xem Tại đây.