Thanh tra quận Hai Bà Trưng công bố quyết định thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Phố Huế và Bách Khoa trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo
Ngày đăng 17/06/2022 | 15:30  | Lượt xem: 208

Ngày 02/6/2022, tại trụ sở UBND phường Phố Huế và Bách Khoa, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Chánh Thanh tra quận, Trưởng đoàn thanh tra đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Phố Huế và Bách Khoa trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Tham dự có đại diện UBND phường và các cá nhân có liên quan.

Thực hiện Quyết định số 18/QĐ-TT ngày 16/5/2022 của Chánh Thanh tra quận Hai Bà Trưng, đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Phố Huế và Chủ tịch UBND phường Bách Khoa. Thời kỳ thanh tra năm 2021 và 03 tháng đầu năm 2022. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, trừ những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Công bố quyết định thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Bách Khoa 
Công bố quyết định thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường Phố Huế

Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm - Phó Chánh Thanh tra quận, Trưởng đoàn thanh tra nêu khái quát mục đích, yêu cầu và nội dung buổi công bố quyết định thanh tra, yêu cầu Đoàn thanh tra chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về thanh tra cũng như phòng chống dịch Covid-19 trong điều kiện hiện nay và đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp tốt với Đoàn thanh tra trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ, tạo mọi điều kiện để Đoàn hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất, trong thời gian ngắn nhất.