Thanh tra quận Hai Bà Trưng công bố quyết định thanh tra về việc quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 đối với UBND các phường: Bách Khoa, Bạch Đằng và Đồng Tâm
Ngày đăng 07/07/2022 | 16:00  | Lượt xem: 305

Ngày 05/7/2022, thực hiện Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 đối với UBND các phường: Bách Khoa, Bạch Đằng, Đồng Tâm.

Đoàn thanh tra gồm có: Bà Nguyễn Thị Minh Hà - Chánh Thanh tra quận - Trưởng đoàn; bà Trần Thị Thơm - Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận, Phó Trưởng đoàn, cùng các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 2541/QĐ-UBND và đại diện UBND các phường: Bách Khoa, Bạch Đằng và Đồng Tâm.

Công bố quyết định thanh tra tại phường Bách Khoa

Bà Nguyễn Thị Minh Hà - Chánh Thanh tra quận, Trưởng đoàn tiến hành công bố quyết định thanh tra, nêu khái quát mục đích, yêu cầu và nội dung buổi công bố quyết định; nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn, Thành viên đoàn thanh tra và quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Công bố quyết định thanh tra tại phường Đồng Tâm

Trưởng đoàn thanh tra yêu cầu các đơn vị cung cấp báo cáo theo đề cương, cung cấp thông tin tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, cử người làm đầu mối để thuận tiện cho Đoàn liên hệ làm việc từng nội dung theo kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt,…

Công bố quyết định thanh tra tại phường Bạch Đằng

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND các phường Bách Khoa, Bạch Đằng và Đồng Tâm cho biết đơn vị chấp hành theo nội dung Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; chỉ đạo các bộ phận có liên quan rà soát các nội dung theo đề cương thanh tra để cung cấp bổ sung cho Đoàn, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra kịp thời theo quy định.

Trưởng đoàn thanh tra Nguyễn Thị Minh Hà nhấn mạnh: Đây là Đoàn thanh tra đã được Chủ tịch UBND quận phê duyệt, thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định. Đề nghị các thành viên Đoàn thanh tra khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng theo quy định; mục đích thanh tra nhằm đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật, hướng dẫn chuyên ngành về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch của UBND các phường Bách Khoa, Bạch Đằng và Đồng Tâm, qua đó giúp các đơn vị được thanh tra thực hiện chi kinh phí đúng quy định, tiết kiệm và phát huy được hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch; tham mưu UBND quận kịp thời uốn nắn hoặc xử lý sai phạm của các đơn vị nếu có. Trên cơ sở đó kiến nghị UBND quận có các biện pháp chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19.