Thanh tra quận Hai Bà Trưng: Công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình bằng nguồn vốn ngân sách
Ngày đăng 30/03/2022 | 15:30  | Lượt xem: 148

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2022, ngày 08/02/2022 tại trụ sở Thanh tra quận - số 30 phố Lê Đại Hành, đoàn thanh tra đã công bố Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn quận.

Đoàn thanh tra gồm có ông Lê Doãn Giang - Phó Chánh quận Hai Bà Trưng, Trưởng đoàn Thanh tra và các thành viên theo Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND Quận. Cùng dự có lãnh đạo, cán bộ Ban Quản lý dự án đâu tư xây dựng quận, là đơn vị có liên quan đến nội dung thanh tra.

Tại buổi công bố, ông Lê Doãn Giang - Phó Chánh Thanh tra quận, Trưởng đoàn thanh tra nêu khái quát mục đích, yêu cầu và nội dung buổi công bố quyết định thanh tra của Chủ tịch UBND quận; nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn thanh tra, Thành viên đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra.

Trưởng đoàn thanh tra yêu cầu đơn vị được thanh tra cung cấp báo cáo theo đề cương, cung cấp thông tin tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra, cử người làm đầu mối để thuận tiện cho Đoàn liên hệ làm việc từng nội dung theo kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt,… Đồng chí nêu rõ, đây là Đoàn thanh tra theo kế hoạch được Chủ tịch UBND quận phê duyệt hàng năm. Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc đối với mỗi dự án kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đề nghị các thành viên Đoàn thanh tra khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng theo quy định; mục đích thanh tra nhằm đánh giá đúng thực trạng những mặt làm được, những hạn chế trong công tác chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng các công trình bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn quận Hai Bà Trưng để tham mưu Chủ tịch UBND quận tìm biện pháp khắc phục và xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Ông Lê Quang Hiệp - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD quận phát biểu ý kiến thống nhất và chấp hành theo nội dung Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; chỉ đạo các bộ phận có liên quan rà soát các nội dung theo đề cương thanh tra để cung cấp bổ sung cho Đoàn thanh kịp thời, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan cung cấp theo yêu cầu của Đoàn thanh tra kịp thời theo quy định.

Đến thời điểm hiện tại, Đoàn thanh tra vẫn đang khẩn trương tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị đảm bảo thời gian và sẽ tham mưu UBND quận ban hành kết luận thanh tra theo quy định.