Thông báo Phân công lãnh đạo các đơn vị thuộc UBND quận Hai Bà Trưng tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân quận
Ngày đăng 17/02/2023 | 11:08  | Lượt xem: 375

UBND quận Hai Bà Trưng thông báo Phân công lãnh đạo các đơn vị thuộc quận tiếp công dân tại trụ sở Tiếp công dân quận.

Thông báo số 44/TB-UBND ngày 15/02/2023 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Phân công lãnh đạo các đơn vị thuộc quận tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân quận.

(Chi tiết tại đây)